Evanđelje po Mateju 8-10

Isusova vlast

Onaj koji isceljuje i čini čistim

Matej 8:1-17

05. jul 2020.

Onaj koji zahteva potpunu predanost

Matej 8:18-22

12. jul 2020.

Onaj koji stišava oluju, isteruje zle duhove i oprašta greh

Matej 8:23-9:8

19. jul 2020.

Onaj koji za grešnike čini nešto novo

Matej 9:9-17

26. jul 2020.

Onaj koji menja beznadežne situacije

Matej 9:18-34

02. avgust 2020.

Onaj koji nas poziva da vidimo i molimo

Matej 9:35-38

09. avgust 2020.

Onaj koji šalje radnike u žetvu

Matej 10:1-15

16. avgust 2020.

Onaj koji kaže da se ne bojimo progonstva

Matej 10:16-33

23. avgust 2020.

Onaj koji nas poziva da izgubimo svoj život radi njega

Matej 10:34-42

29. avgust 2020.