O nama

Ko smo mi?

Pre svega mi smo hrišćanska crkva. Verujemo da nam se Bog otkrio kroz Isusa Hrista i da se spasavamo jedino kroz veru u njega. Verujemo i da je krštenje znak obnovljenja i saveza sa Bogom, i da se na taj čin svako odlučuje dobrovoljno.

Naša vizija

Emaus crkva je zajednica hrišćana koji vole Boga, slede Isusa i dele svoju nadu s drugima.

Voleti Boga

Mi volimo Boga zato što je On prvi zavoleo nas. Bog nas toliko voli da je poslao svog Sina da umre na krstu i vaskrsne radi našeg spasenja. Mi želimo da volimo Boga svim srcem, da naše živote u potpunosti predamo njemu i time ga proslavimo.

Slediti Isusa

Isus nas je pozvao da ga sledimo tako što ćemo biti Njegovi učenici. Smatramo da se pravo učeništvo zasniva na:
  • Svetom Pismu zato što je Isus centar celog Pisma
  • Zavisnosti od Boga zato što je Isus obećao da će onima koji veruju u Njega poslati Duha Svetoga koji daje silu za hrišćanski život
  • Iskrenom zajedništvu zato što Isus ujedinjuje ljude različitih nacija, jezika, pozadina i godina u jedno telo koje živi kao porodica
  • Poslanju zato što nas je Isus poslao da pozovemo sve ljude da i oni postanu Njegovi učenici.

Deliti nadu

Verujemo da je život sa Isusom najbolji mogući život koji donosi izobilne blagoslove. Ali Bog ne želi da te blagoslove zadržimo samo za nas. On nas je blagoslovio da bismo te blagoslove podelili s drugima. Zato želimo da kroz objavu evanđelja i dela učinjenih s ljubavlju iskažemo svoju nadu ljudima koji žive na Novom Beogradu, u celoj Srbiji i širom sveta.

Načela verovanja

Ima samo jedan Bog, koji večno postoji u tri različite ali jednake osobe: Otac, Sin i Sveti Duh. Bog je nepromenljiv u svojoj svetosti, pravdi, mudrosti i ljubavi. On je svemogući stvoritelj, spasitelj i sudija koji održava i upravlja svim stvarima u skladu sa njegovom suverenom voljom na njegovu slavu.

1. Mojsijeva 1:1-2:25; 2. Mojsijeva 15:1-18; Isaija 45:5-18; Psalam 90:2; Psalam 96:10-13; Danilo 4:34-35; Jovan 16:7-15; Titu 3:4-7; Jakov 1:17.

Bog se objavio u Bibliji, koja se sadrži iz Starog i Novog zaveta. Svaku reč Bog je inspirisao kroz ljudske pisce tako da je Biblija u svom izvornom obliku u celosti Reč Božija, bez greške i u potpunosti pouzdana u činjenicama i doktrini. Biblija ima konačan i najviši autoritet, i uvek je dovoljna za razumevanje vere i načina života.

Psalam 19:7-11; 1. Korinćanima 2:6-16; 2. Timoteju 3:14-17; Jevrejima 1:1-2; 2. Petrova 1:19-21.

Svi muškarci i žene su stvoreni prema Božijem liku i kao takvi imaju nasleđeno i jednako dostojanstvo i vrednost. Njihova najveća svrha je da budi poslušni, da proslavljaju i da vole Boga. Kao rezultat pada naših prvih roditelja, svaki deo ljudske prirode je iskvaren i svi muškarci i žene su bez duhovnog života, grešni i neprijateljski nastrojeni prema Bogu. Svaka osoba se zbog toga nalazi pod pravednom Božijom osudom i ima potrebu da se „ponovo rodi“, da joj bude oprošteno i da bude izmirena sa Bogom, kako bi mogla da upozna Boga i da mu ugodi.

1. Mojsijeva 1:26-27; 3:1-24; Psalam 8:3-8; Matej 22:34-40; Jovan 3:1-8; Rimljanima 1:18-32; 5:12-19; 2. Korinćanima 5:16-19; Efescima 2:1-3.

Gospod Isus Hristos je u potpunosti Bog i u potpunosti čovek. On je bio začet Duhom Svetim i rođen od device, i živeo je bezgrešnim životom u poslušnosti Bogu Ocu. On je poučavao sa autoritetom i sve njegove reči su istinite. On je na krstu umro umesto grešnika, noseći na sebi Božiju kaznu za njihov greh i iskupljujući ih njegovom krvlju. On je ustao iz mrtvih i u svom vaskrslom telu se uzneo na nebo gde je uzvišen kao Gospod nad svime. On se moli za svoje ljude u prisutnosti Boga Oca.

Matej 1:18-25; Jovan 1:1-18; 7:16-18; Dela apostolska 2:22-36; Kološanima 1:15-22; Jevrejima 2:14-18; 7:23-28; 10:11-14.

Spasenje je u potpunosti delo Božije milosti i ono se ne može zaraditi ili zaslužiti. Spasenje je postignuto delom Gospoda Isusa Hrista i ponuđeno svima kroz evanđelje. Bog u svojoj ljubavi oprašta grešnicima koje poziva, darujući im pokajanje i veru. Svi koji veruju u Hrista su opravdani samo kroz veru, usvojeni u Božiju porodicu i imaju večni život.

Jovan 1:12-13; 5:24-26; 6:35-51; Rimljanima 3:21-26; Galatima 2:15-16; Efescima 2:4-9; 2. Timoteju 1:9-10; Titu 3:4-7.

Sveti Duh je poslan sa neba da proslavi Hrista i da primeni njegovo delo spasenja. Duh Sveti osvedočava grešnike, donosi duhovni život i daje istinsko razumevanje Svetog Pisma. On živi u svim vernicima, donosi sigurnost spasenja i proizvodi sve veću sličnost sa Hristom. On izgrađuje Crkvu i osposobljava njene članove za proslavljanje, službu i misiju.

Jovan 3:1-8; 16:5-16; Rimljanima 8:1-17; 1. Korinćanima 2:6-16; 3:17-18; 12:1-31; Galaćanima 5:16-26.

Vaseljenska Crkva je telo kojoj je Hristos glava i telo kome pripadaju svi spašeni. Vaseljenska Crkva je učinjena vidljivom u lokalnim crkvama, koje su zajednice vernika koji su posvećeni jedni drugima s ciljem proslavljanja Boga, propovedanja Reči Božije, obavljanja čina krštenja i čina Večere Gospodnje, kao i s ciljem dušebrižništva i discipline, i širenja evanđelja. Jedinstvo Hristovog tela između crkava je izraženo kroz uzajamnu ljubav, brigu i ohrabrenje.

Dela apostolska 2:42-47; Efescima 2:19-22; 4:1-6; 5:25-33; Filipljanima 2:1-11; Kološanima 1:18.

Gospod Isus Hristos će se vratiti u slavi. On će vaskrsnuti mrtve i suditi svet u pravednosti. Oni koji ne veruju u Hrista će primiti večnu kaznu a pravedni će ući u život večne radosti u zajedništvu sa Bogom. Bog će učiniti sve stvari novim i biće večno proslavljan.

Matej 24:1-44; 1. Solunjanima 4:13-18; Otkrivenje 20:11-21:4; 22:1-5.

Zašto Emaus?

Evanđelje po Luki 24:13-35 opisuje kako su dva učenika nakon smrti i vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista, hodala s njim na putu za Emaus. Naša želja je da što više ljudi upozna Isusa i zajedno s njim korača kroz svaki dan života.