Pripravništvo

Program pripravničke službe u Emaus crkvi

Pripravnička služba je praktična obuka namenjena braći koja razmišljaju i već su uključeni u neki vid pastirske službe. Ova obuka je ustanovljena i odvija se u saradnji sa službom Projekat Timotej.

Glavni cilj ove službe je da određenoj osobi pruži praktično iskustvo služenja u crkvi, uz mentorstvo iskusnijeg pastora. Program pripravničke službe traje dve godine, tokom kojih će pripravnik punovremeno služiti u Emaus crkvi.

Pripravnička služba je zasnovana na biblijskom principu iz 2. Timoteju 2,2: „A ono što si pred mnogim svedocima od mene čuo, to poveri pouzdanim ljudima, onima koji će biti sposobni i druge da pouče“ (SSP).

Prema tome, pripravnička služba je namenjena onima koji veruju da im je Bog dao dar poučavanja i želju da služe crkvi kroz taj dar.

Suština pripravničke službe je da se pojedinac upozna sa različitim službama u crkvi i učestvuje u njima u skladu sa svojim darovima. Na taj način osoba ima priliku da raste u vernosti u poučavanju Božije Reči, upoznaje se sa odgovornostima i izazovima pastirske službe i službe uopšteno, upoznaje sebe i svoje darove, učeći uz iskusnijeg mentora. Pripravnička služba je ujedno i vreme kada Bog radi na srcu pojedinca i usmerava ga ka daljim koracima njegove službe.

Kako postati pripravnik?

Ako imate želju da pohađate pripravnički program u našoj crkvi potrebno je da imate preporuku jednog od starešina vaše lokalne crkve, kao i saglasnost same crkve. Isto tako, neophodno je i da se saglasite sa načelima verovanja Emaus crkve.

Vašu prijavu možete poslati na našu email adresu: emauscrkvabgd@gmail.com
Ukoliko imate neka pitanja u vezi pripravničke službe ili vam je potrebno više informacija, slobodno nam pišite.

Nakon vaše prijave, sledeći korak je intervju. Cilj intervjua je međusobno upoznavanje, bolje upoznavanje sa pripravničkom službom i procena kandidata.