Knjiga proroka Zaharije

Obnova Božijih ljudi

Vratite mi se i ja ću se vratiti vama

Zaharija 1:1-2:13

23. oktobar 2016.

Čista odeća za grešnike

Zaharija 3:1-10

30. oktobar 2016.

Planine pretvorene u ravnice

Zaharija 4:1-14

06. novembar 2016.

Bog se nastanjuje među svojim ljudima

Zaharija 5:1-6:15

20. novembar 2016.

Istinska duhovnost

Zaharija 7:1-8:23

27. novembar 2016.

Evo tvoj Car ti dolazi

Zaharija 9:1-11:3

04. decembar 2016.

Milost Boga Stvoritelja i Otkupitelja

Zaharija 11:4-13:9

11. decembar 2016.

Jedinstveni dan Gospodnji

Zaharija 14:1-21

25. decembar 2016.