Knjiga proroka Ageja

Obnova hrama

Stavi Boga na prvo mesto

Agej 1:1-15

04. septembar 2016.

Ohrabri se i nastavi da gradiš

Agej 2:1-9

18. septembar 2016.

Od danas ću vas blagosloviti

Agej 2:10-19

25. septembar 2016.

Gledaj na Božiju silu

Agej 2:20-23

09. oktobar 2016.