Nezaustavljivo širenje Božijeg Carstva

Serija:

Nezaustavljivo širenje Božijeg Carstva (2.deo)

Dela apostolska 16-28

Dela apostolska 16:6-40

01. maj 2022.

Dela apostolska 17:1-15

08. maj 2022.

Dela apostolska 17:16-34

15. maj 2022.

Dela apostolska 18:1-17

22. maj 2022.

Dela apostolska 18:18-19:20

29. maj 2022.

Dela apostolska 19:21-20:12

05. jun 2022.

Dela apostolska 20:13-38

12. jun 2022.

Dela apostolska 21:1-26

19. jun 2022.

Dela apostolska 21:27-23:11

26. jun 2022.

Dela apostolska 23:12-25:12

03. jul 2022.

Dela apostolska 25:13-26:32

10. jul 2022.

Dela apostolska 27:1-28:31

17. jul 2022.

Serije: