Solomonova slava i sramota

Serija:

Solomonova slava i sramota

1. Carevima 1 - 11

1. Carevima 1:1-2:46

07. jul 2024.

1. Carevima 3:1-15, 4:29-34

14. jul 2024.

Serije: