Poslanica Rimljanima

( 5:1 - 6:21 )

Život pod milošću

Opravdani

Rimljanima 5:1-2

15. januar 2017.

Voljeni

Rimljanima 5:3-8

22. januar 2017.

Sigurni

Rimljanima 5:9-11

29. januar 2017.

Oživljeni u Hristu

Rimljanima 5:12-21

05. februar 2017.

Mrtvi grehu

Rimljanima 6:1-2

12. februar 2017.

Sjedinjeni s Hristom

Rimljanima 6:3-14

19. februar 2017.

Robovi pravednosti

Rimljanima 6:15-21

26. februar 2017.