Serija:

Nezaustavljivo širenje Božijeg Carstva (1. deo)

Dela apostolska 1:1 - 16:5