Matej 8-10; 11-13; 13-18

Serija:

Napredak Carstva nebeskog

Matej 11-13

Matej 11:1-15

16. jan 2022.

Matej 11:16-24

23. jan 2022.

Matej 11:25-30

30. jan 2022.

Matej 12:1-14

06. feb 2022.

Matej 12:15-21

13. feb 2022.

Matej 12:12-37

20. feb 2022.

Matej 12:38-50

27. feb 2022.

Matej 13:1-23

06. mar 2022.

Matej 13:24-43

13. mar 2022.

Matej 13:44-46

20. mar 2022.

Matej 13:47-52

27. mar 2022.

Serije: