Moja pitanja

Serija propovedi pod nazivom „Moja pitanja“ govori o važnim pitanjima sa kojima se svako od nas suočava u određenom trenutku života.

Postojanje: Da li je razumno verovati da Bog postoji?

Psalam 19

05. mart 2017.

Poznavanje: Da li je moguće upoznati Boga?

Postanak 32:22-32

12. mart 2017.

Licemerje, isključivost i dosada: Da li su hrišćani u pravu kad misle da su u pravu?

Jovan 8:31-36

19. mart 2017.

Svrha života: Zašto smo ovde?

Postanak 1:27

26. mart 2017.

Poreklo zla: Odakle toliko zla u našem svetu?

Postanak 3:1-7

02. april 2017.

Stradanje: Zašto Bog dopušta stradanja?

Luka 13:1-5

09. april 2017.

Nada: Da li je Isus zaista vaskrsao?

Matej 27:62-28:15

16. april 2017.