Evanđelje po Marku

( 7:24 - 16:8 )

Hristos

Mrvice sa stola

Marko 7:24-8:10

17. februar 2019.

Zašto je teško da verujemo?

Marko 8:11-30

24. februar 2019.

Smrt koja donosi život

Marko 8:31-9:1

03. mart 2019.

Dostojan da ga sledimo

Marko 9:2-13

10. mart 2019.

Važnost vere i molitve

Marko 9:14-29

17. mart 2019.

Veličina dolazi kroz služenje

Marko 9:30-50

25. mart 2019.

Problem sa novcem

Marko 10:17-31

31. mart 2019.

Božija namera za brak i decu

Marko 10:1-16

07. april 2019.

Zašto je Hristos došao?

Marko 10:32-52

14. april 2019.

Slavljenje i odbacivanje

Marko 11:1-25

21. april 2019.

Odakle Isusu vlast?

Marko 11:27-12:12

05. maj 2019.

Učitelj kome se dive

Marko 12:13-27

12. maj 2019.

Plod koji Bog traži

Marko 12:28-44

19. maj 2019.

Ne znate ni dan ni čas, zato bdite!

Marko 13:1-37

25. maj 2019.

Isusova voljnost da umre

Marko 14:1-11

02. jun 2019.

Zašto je Isus umro na krstu?

Marko 14:12-26

09. jun 2019.

Kako Isus doživljava odlazak na krst?

Marko 14:27-52

16. jun 2019.

Njegova vernost uprkos našoj nevernosti

Marko 14:53-73

23. jun 2019.

Božiji plan se mora ispuniti

Marko 15:1-32

30. jun 2019.

Isusova smrt, sahrana i vaskrsenje

Marko 15:33-16:8

07. jul 2019.