Evanđelje po Marku

( 1:1 - 7:23 )

Hristos

Njegov dolazak

Marko 1:1-13

1. jul 2018.

Njegov autoritet

Marko 1:14-28

08. jul 2018.

Njegov prioritet

Marko 1:29-45

15. jul 2018.

Onaj koji prašta i poziva grešnike

Marko 2:1-17

22. jul 2018.

Neka tvoja radost bude u Njemu

Marko 2:18-3:6

29. jul 2018.

Njegova porodica

Marko 3:7-35

05. avgust 2018.

Slušaj Njegovu Reč

Marko 4:1-20

12. avgust 2018.

Rast Njegovog carstva

Marko 4:21-34

19. avgust 2018.

Onaj kome se i vetar i more pokoravaju

Marko 4:35-41

26. avgust 2018.

Onaj kome se i nečisti duhovi pokoravaju

Marko 5:1-20

01. septembar 2018.

Onaj kome se i bolest i smrt pokoravaju

Marko 5:21-43

09. septembar 2018.

Ne ostavljaj pokajanje za sutra

Marko 6:14-29

23. septembar 2018.

Onaj koji izbavlja, vodi, hrani i menja srce

Marko 6:30-56

30. septembar 2018.

Budi čist iznutra

Marko 7:1-23

07. oktobar 2018.