Evanđelje po Luki

( 11:37 - 18:43 )

Na putu sa Isusom

Isus osuđuje mrtvu religiju

Luka 11:37-54

23. april 2017.

Zašto da se ne bojimo?

Luka 12:1-12

30. april 2017.

Šta moj stav o novcu i imovini otkriva o meni?

Luka 12:13-21

07. maj 2017.

Brinuti se ili biti slobodan?

Luka 12:22-34

14. maj 2017.

Budimo spremni i verni

Luka 12:35-48

21. maj 2017.

Isus kakvog ne očekujemo

Luka 12:49-59

28. maj 2017.

Šta Isus želi da vidi u našem životu?

Luka 13:1-9

04. jun 2017.

Zašto da se čvrsto držimo Isusa?

Luka 13:10-21

11. jun 2017.

Uđite kroz uska vrata

Luka 13:22-35

18. jun 2017.

Ko će da sedne za trpezu u Božijem carstvu?

Luka 14:1-24

25. jun 2017.

Sedi i izračunaj cenu sleđenja Isusa

Luka 14:25-35

02. jul 2017.

Bog traži i spasava izgubljene

Luka 15:1-10

09. jul 2017.

Izgubljeni sin i Božija ljubav

Luka 15:11-24

16. jul 2017.

Izgubljeni brat i naša ljubav

Luka 15:25-32

23. jul 2017.

Kakve veze ima novac sa slušanjem Biblije?

Luka 16:14-31

06. avgust 2017.

Vera koja se nosi sa grehom

Luka 17:1-10

13. avgust 2017.

Dolazak Božijeg carstva (1. deo): Car je stigao, podaj mu slavu

Luka 17:11-21

20. avgust 2017.

Dolazak Božijeg carstva (2. deo): Car dolazi ponovo, budi spreman

Luka 17:22-37

27. avgust 2017.

Ne posustaj: istraj u molitvi

Luka 18:1-8

03. septembar 2017.

Ne uzdaj se u sebe, uzdaj se samo u Boga

Luka 18:9-14

10. septembar 2017.

Ko se može spasiti?

Luka 18:15-30

17. septembar 2017.

Bog spasava one koji traže milost

Luka 18:31-43

24. septembar 2017.