Knjiga Isusa Navina

Ispunjenje Božijih obećanja

Ohrabrenje za novi početak

Isus Navin 1:1-18

05. novembar 2017.

Vera iskazana delima

Isus Navin 2:1-24

12. novembar 2017.

Božija moćna ruka na delu

Isus Navin 3:1-4:24

19. novembar 2017.

Prvo posvećenje pa onda pobeda

Isus Navin 5:1-12

26. novembar 2017.

Pobeda Božijeg moćnog ratnika

Isus Navin 5:13-6:27

03. decembar 2017.

Pod Božijim gnevom

Isus Navin 7:1-26

14. januar 2018.

Božija obnova i naša poslušnost

Isus Navin 8:1-35

28. januar 2018.

Lukavstvo i prevara

Isus Navin 9:1-27

04. februar 2018.

Uzdaj se u Boga koji pobeđuje

Isus Navin 10:1-12:24

18. februar 2018.

Potpuno pouzdanje u Božije obećanje

Isus Navin 13:1-14:15

25. februar 2018.

Život sa Božijim obećanjima

Isus Navin 15:1-19:51

04. mart 2018.

Odlike života Božijeg naroda

Isus Navin 20:1-21:45

11. mart 2018.

Važnost jedinstva Božijeg naroda

Isus Navin 22:1-34

18. mart 2018.

Danas odaberi kome ćeš služiti

Isus Navin 23:1-24:33

25. mart 2018.