Evanđelje po Mateju

( 5 - 7)

Propoved na gori: ne budite kao oni

Karakter ljudi Carstva nebeskog

Matej 5:1-12

19. januar 2020.

Uticaj ljudi Carstva nebeskog

Matej 5:13-16

26. januar 2020.

Poslušnost ljudi Carstva nebeskog

Matej 5:17-20

02. februar 2020.

Odnosi i čistoća ljudi Carstva nebeskog

Matej 5:21-32

09. februar 2020.

Reči, uzvraćanje i ljubav ljudi Carstva nebeskog

Matej 5:33-48

15. februar 2020.

Postupanje ljudi Carstva nebeskog

Matej 6:1-18

22. februar 2020.

Molitva ljudi Carstva nebeskog

Matej 6:5-15

01. mart 2020.

Blago ljudi Carstva nebeskog

Matej 6:19-24

08. mart 2020.

Pouzdanje ljudi Carstva nebeskog

Matej 6:25-34

29. mart 2020.

Životna pravila ljudi Carstva nebeskog

Matej 7:1-12

05. april 2020.

Put i temelj ljudi Carstva nebeskog

Matej 7:13-29

12. april 2020.