2. Timoteju - Čuvaj evanđelje

Serija:

Čuvaj evanđelje!

2. Timoteju

2. Timoteju 1:1-7

19. nov 2023.

2. Timoteju 1:8-18

26. nov 2023

2. Timoteju 2:1-13

03. dec 2023.

2. Timoteju 2:14-26

10. dec 2023.

2. Timoteju 3:1-9

17. dec 2023.

2. Timoteju 3:10-17

31. dec 2023.

2. Timoteju 4:1-8

14. jan 2024.

2. Timoteju 4:9-22

21. jan 2024.

Serije: