Crkva

Vođstvo i članstvo

Zašto je članstvo važno?

1. Korinćanima 12:12-26

10. decembar 2017.

Zašto je vođstvo važno?

1. Timoteju 3:1-7

17. decembar 2017.

Oni su bili sa Isusom - Uvođenje vođstva crkve u službu

Psalam 23

11. februar 2018.