2. Carevima 2-9

Jelisej

Predaja proročke palice

2. Carevima 2:1-25

14. jul 2019.

Silan u Reči

2. Carevima 3:1-27

21. jul 2019.

Božija briga za njegov narod

2. Carevima 4:1-44

28. jul 2019.

Milost za Namana Aramejca, osuda za Gijezija Izrailjca

2. Carevima 5:1-27

04. avgust 2019.

Drži se Nevidljivog izbavitelja

2. Carevima 6:1-23

11. avgust 2019.

Božije izbavljenje u skladu sa njegovom Rečju

2. Carevima 6:24-7:20

18. avgust 2019.

Gospod koji spasava i osuđuje

2. Carevima 8:1-15, 9:1-13

25. avgust 2019.