1. Samuilova

Kom caru ćeš služiti?

Bog milosti i moći na delu

1. Samuilova 1:1-2:11

14. oktobar 2018.

Bog podiže vernog sveštenika i proroka

1. Samuilova 2:11-4:1

21. oktobar 2018.

Odlike Božije slave

1. Samuilova 4:1-7:1

28. oktobar 2018.

Povratak i obnova

1. Samuilova 7:2-17

04. novembar 2018.

Ko vlada mojim srcem?

1. Samuilova 8:1-22

11. novembar 2018.

Car prema Božijem izboru

1. Samuilova 9:1-11:15

18. novembar 2018.

Čovek čija je kruna izgubila sjaj

1. Samuilova 12:1-14:52

25. novembar 2018.

Poslušnost Gospodnjem glasa je bolja od žrtve

1. Samuilova 15:1-35

02. decembar 2018.

Gledati kao što Gospod gleda

1. Samuilova 16:1-23

09. decembar 2018.

Gospod spasava kroz neočekivanog cara

1. Samuilova 17:1-58

16. decembar 2018.

Stati na stranu izabranog cara

1. Samuilova 18:1-20:42

13. januar 2019.

Put Božijeg cara je put stradanja

1. Samuilova 21:1-23:29

20. januar 2019.

Vreme teških izbora

1. Samuilova 24:1-26:25

27. januar 2019.

Bez Božijeg vođstva

1. Samuilova 27:1-29:11

03. februar 2019.

Sudbine dva cara

1. Samuilova 30:1-31:13

10. februar 2019.