1. Korinćanima 5-7

Zar ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga?

Crkvena disciplina

1. Korinćanima 5:1-13

06. oktobar 2019.

Život u skladu sa porukom pomirenja

1. Korinćanima 6:1-11

13. oktobar 2019.

Zašto da bežimo od bluda?

1. Korinćanima 6:12-20

20. oktobar 2019.

Duhovnost i bračna intimnost

1. Korinćanima 7:1-9

27. oktobar 2019.

Brak, razvod i ponovni brak

1. Korinćanima 7:10-16

03. novembar 2019.

Zadovoljni u svim prilikama

1. Korinćanima 7:17-24

10. novembar 2019.

Reč za one koji nisu u braku

1. Korinćanima 7:25-40

17. novembar 2019.