1. Korinćanima 1-4

Zar se Hristos podelio?

Posvećeni, obogaćeni i podeljeni

1. Korinćanima 1:1-17

02. septembar 2019.

Bog koristi ludo, obično i slabo

1. Korinćanima 1:18-2:5

08. septembar 2019.

Skrivena mudrost koju otkriva Duh Božiji

1. Korinćanima 2:6-16

15. septembar 2019.

Uloga vođa u Božijoj građevini

1. Korinćanima 3:1-23

22. septembar 2019.

Spasavanje bolesnika

1. Korinćanima 4:1-21

29. septembar 2019.